Kosterbåten  Evelina
År ?
Kostern Evelina är byggd någon gång i Sverige. Var, vem har vi ingen aning om.
Längd 6,7 m, bredd 2,33 m, djup 1,14 m. Köl stävar och dödträ i ek, spanten i ask, bordläggning i fura, Däcket oregon pine och däckshus i mahogny.
  Finns ingen historik tyvärr.
2020-05-03
Epost från Bob van Aartrijk, Nedeländerna.
Dear Anders,
A friend of mine has a kosterboat without a sailnumber.
The name of the boat  at the moment is Evelina.
There is no boatbuilderplate in the boat and we have no information of how and when the boat came here.
I will try to include a picture.
The boat is in rather original state, at the moment  she is getting  some new deckbeams, a new deck, new rudder and new mast.
If you are interested I can make a compilation of pictures and measure the boat.
The owner for the last years is  Jan Hovestad, he is the harbourmaster of a small yachtclub in Den Bommel in the Netherlands.
/ Bob
2020-05-04 Kostern Evelina ägs av Jan Hovestad, han är hamnchef i båtklubben i Den Hommel, Nederländerna.
Den är under omfattande reparation av däck , ny mast m m.
Nedanstående foto är tagna av Bob van Aartrijk.
 
  Nytt akterdäck skall göras.
 
  Mahognyöverbyggnad.
 
  Ny mast o bom har tillverkats.
 
  Nytt däck på gång.
 
  Akterstäven
 
  Förstäven
 
  Nytt rodertill Evelina till verkas av Jan Hovestad.
   
   
0000000000