Kappsegling med Kostern
Tjörn runt

S.S. FRAM's statuter för vandringspris på Tjörn Runt.
Mätbrev Blankett o förteckning över förkortningar i samband med mätning.