Kosterbåten  H6 S54
1962

H6 S54 Clytie konstruerades av Arvuid Laurion. Byggd av Thore Larsson, Rosättra varv. Längd 8,30 m. Bredd 2,47 m. Djup 1,4 m. Byggd i mahogny och ask.

1962 -

H6 S54 Clytie ägs av Gunnar Löfgren.
År ? H6 S54 Clytie ägs av Tommy Bone.
1989 - 1991 H6 S54 Clytie ägs av Uno Fjällendahl.
1991 - H6 S54 Clytie köps av Bo Willén, Svindersvik.
- 2010 - H6 S54 Clytie blir K-märkt av Statens Marina Museum. Bo Willén äger båten.
2013-06-07 H6 S54 Clytie vid hemmahamnaen
- 2014 - H6 S54 Clytie ägs fortfarande av Bo Willén, Svindersvik.
   
   
0000000000