Kosterbåten  45 kvm
År ?
Koster 45 kvm är byggd av någon. Längd 8,5 m. Bredd 3,0 m. Djup 1,5 m. 6,0 ton. 5 kojplatser.
År ?
Sköldmön ägs av Gunnar Sjökvist.
1943 Kaparen, SXK, ägs av Jur. kand. Christer Horn af Rantzien, Stockholm .
 
   
   
   
   
0000000000