Kosterbåten  22 kvm oklassad
År ?
Kosterbåten 22 kvm. Längd 6,5 m. Bredd 1,75 m. Djup 1,05 m.


Kosterbåten 22 kvm ägs av Egon Svensson.
- 1943 - Pysa, Malmö Yk ägs av Karl-Axel Henriksson och Filip Malmsjö, bägga Malmö.
 
   
   
   
0000000000