Kosterbåten  20 kvm oklassad
År ?
Koster 20 kvm är byggd någonstans. Längd 6.0 m. Bredd 2,5 m. Djup 1,0 m. 2 kojplatser.
År ?
Koster 20 kvm ägs av W. Flood.
1943 SSF 81 Perlan, SS Fram ägs av Harry Berntsson, Göteborg.
 
   
   
   
0000000000