Kosterbåten  17 kvm
<1943
Koster 17 kvm är byggd på Orust av någon. Längd 6,0 m. Bredd 2,42 m. Djup 1,25 m. 2 kojplatser.
År ?
Koster 17 kvm ägs av Tage Johansson.
1943 Dyning, SSF 70, SS Fram ägs av William Lundberg, Göteborg.
 
   
   
   
0000000000