Kosterbåten  Monsunen SSF 18
1943
SSF-18 Monsunen är ritad av Arvid Laurin och Åke Eliasson. Byggd hos Arvidsson o Karlsson, Svinevikens Båtvarv, Svineviken. Längd 7,0 m. bredd 2,4 m. Djup 1,32 m. Kravellbyggd i ek. Partialrigg. Seglas dels med  20 kvm och kan även seglas med 22 kvm.
1947 - 1948

SSF-18 Monsunen ägs av Åke Eliasson och seglas över Atlanten till New York. Med på seglatsen är Thor Wolff och Gunnar Hildebrand. SS Fram gav 2004 ut en bok om seglatsen som Monsunen gjorde 1947-48 skriven av Åke Eliasson.
1947
SSF 18 Monsunen vid avfärden från Göteborg mot Amerika.
År ?  
1957 SSF-18 Monsunen förlängs efter ritnngar av Arvid Laurin till 7,4 m. Ritnngar finnes.
-1965- Monsunen II ägs av G Åkerhielm,  (SXK-1965-212 )
1971 Monunen ägs av fil kand Kjell Molde, Stockholm. SXK-1971-300.
År ? SSF-18 Monsunen ägs av Björn Ramel. Han skänker Monsunen till SS FRAM's Museistiftelse.
År ? SSF-18 Monsunen blir K-märkt av Sjöhistoriska Museet.
Motiveringen:
Monsunen är en segelbåt av kostertyp med skrov konstruerat av Arvid Laurin. Tanken var att båten skulle kunna seglas på en långresa över Atlanten av Åke Eliasson, Gunnar Hildebrand och Thor Wolff. Av den anledningen ritade Eliasson en överbyggnad med valdäck och utan ruff eftersom ett annat utförande, enligt honom, riskerade att krossas av grov sjö. Denna typ av överbyggnad, blev mönster för de så kallade Laurinkostrar som Arvid Laurin senare skapade.

K-märkningen motiveras av att Monsunen har en unik historia som en av de allra första svenska nöjesseglarna över Atlanten. Båttypen blev även en förebild som senare blivit mycket populär. De förändringar som gjorts har påverkat båtens utseende, men sådana förändringar har gjorts under resans gång redan från båtens första år. Monsunens betydelse som mönster för senare Laurinkonstruktioner tillsammans med den i någon mån historiska resan motiverar som sagt k-märkning. Den nuvarande ägaren har dels tagit väl hand om båten, bidragit till att en bok givits ut om dess amerikaresa samt har ambitionen att båten på sikt ska bevaras och vara tillgänglig för allmänheten

  Nedanstående bild o text är från Sjöhistoriska.
2014 SSF-18 Monsunen ägs av SS Fram's Museistiftelse. Monsunen kommer att placeras i ett framtida båtmuseum på Västkusten.
2014
SSF-18 Monsunen
2014
SSF-18 Monsunen, delvis täckt för grov sjö.
2014
SSF-18 Monsunen delvis täckt för grov sjö. Det fanns täckning även runt rorsmannen, men den är försvunnen.
   
0000000000