Kosterbåten  45 kvm
<1943
Koster 45 kvm byggdes av någon. Längd 8,6 m. Bredd 3,25 m. Djup 1,56 m. 6 kojplatser.
År ?
Ess seglas av någon.
1943 SSF 24 Kuling, SS Fram ägs av Algot Svensson, Göteborg.
 
   
   
   
0000000000