Kosterbåten  20 kvm oklassad
1940
Sjuleholm, konstruerades av N. Nilsson. Byggd på Strömstads varv. Längd 7,0 m. Bredd 2. Djup 1,2 m.


 
1943 Sjuleholm, Strömstad SS ägs av Axel Garny, Strömstad.
 
   
   
   
0000000000