Kosterbåten  20 kvm oklassad
1932
Kosterbåten 20 kvm. Konstruktör är Hjalmar Johansson. Byggd i Brottås. Längd 6,9 m. Bredd 2,35 m. Djup 1,1 m.
År ?

Kosterbåten 20 kvm ägs av Johansson.
1943 SSF 91 Solveig, SS Fram ägs av Allan Pettersson, Göteborg.
 
   
   
   
0000000000