Kosterbåten  25 kvm oklassad
1932
Kosterbåten 25 kvm. Konstruktör är Hjalmar Johansson. Byggd av Hjalmar Johansson i Kungsviken. Längd 7,8 m. Bredd 2,6 m. Djup 1,25 m.
År ?

Kosterbåten 25 kvm ägs Evert Karlsson.
1943 SSF 91 Hobby, SS Fram ägs av Gösta Berggren och Nils Pettersson, Göteborg.
 
   
   
   
0000000000