Kosterbåten  25- kvm oklassad
1929
Sphinx. Konstruktör är Hjalmar Johansson, Kungsviken och det var även han som byggde Sphinx.


 
1945 ca Sphinx byggdes den om .
Björn Helander skriver 2014-12-08: Omkring 1945 Byggdes den om och försågs med "valdäck". Jag tror att det var Gunnar Hildebrand och några andra som gjorde ombyggnaden i samband med att man försåg Monsun med valdäck, innan den seglade till Amerika. Sphinx riggades också ned till mastheadrigg och man hängde på en (löstagbar) ställning för utombordare.
   
År ? Sphinx ägs av Björn Helander Uddevalla.
Björn skriver 2014-12-08: John Gustavsson i Brattås/Kungsviken gjorde en omfattande renovering under min tid som ägare. Bland annat byttes bägge samborden och halva nästa bord på var sida, fyra nya bottenstockar gjordes av lamellimmad ek, nytt döträ i akterstammen, nåtlimning av valen, nytt dukdäck och nytt roder.
- 2008 Sphinx SSF 19 säljs av Björn Helander till Claes Bergström som bor söder om Göteborg.
2008 - Sphinx SSF 19 ägs av Claes Bergström.
2015-08-12 Sphinx SSF 19 som ägs av Claes Bergström är till salu på Blocket.
Sphinx ritades 1928 och byggdes 1929 av Hjalmar Johansson i Kungsviken, Orust som en kravellbyggd koster i ek på ek. Under sent 40-tal var Sphinx en av de första två båtarna (den andra var Monsunen) att byggas om med det karaktäristiska valdäcket, vilket i Sphinx fall är i mahogny. Sphinx (och Monsunen) byggdes med flushdäck (utan kapp) för att tåla de stora krafter däcket skulle kunna utsättas för under färden över atlanten (Monsunen seglade över men det gjorde aldrig Sphinx).

Sphinx är en mycket trevlig, välseglande koster i gott skick. Hon har ett smalt akterskepp som 'nyper av' (släpper vattnet fint) på ett vis som skiljer sig från yngre laurinkostrar.
Sphinx är medlem i SYS (Sail yacht society) samt SS Fram (klassiska kosterbåtsföreningen på framnäs i Göteborgs norra skärgård). Sphinx har medlemsnummer 19 i SS Fram och bär segelnummer SSF 19 i storseglet.

Originalritningar (båt- och riggkonstruktion) finns och medföljer vid köp om så önskas.

En del renoveringar på varv utfördes under tidigare ägares försorg (nya lamellimmade bottenstockar i ek, rostfria kölbultar, masten renoverades till nyskick 2007 etc). Peronligen har jag skött Sphinx noggrant under de år jag ägt henne och underhåll samt mindre renoveringar har skett löpande, exempelvis har solpanel installerats och elen är nydragen sedan några år tillbaka.

Sphinx har 4 kojer (2 fullängdskojer i salongen samt 1 fullängd och 1 kortare (180 cm) i förpiken), 1 originalbord i salongen (går utan bekymmer att sitta 6 vuxna kring bordet men 4 vuxna är kanske mer bekvämt. Bordet är givetvis möjligt att stuva undan), 1 fotogenkök (2 brännare) i sittbrunnen (trevligt då man slipper matos inne i salongen och man sitter själv skyddad under sprayhooden om det regnar) samt 1 diskho (vilken tar den enda bordgenomföringen i anspråk).

Seglen är i ok skick.
En hel del tillbehör finns (motor, vagga, båthus i trä med ordentliga presenningar mm mm) och kan eventuellt följa med i köpet beroende på slutpris.

Pris: SEK 100 000
 
 
 
 
 
2016 Sphinx SSF 19 är fortfarande till salu.
0000000000