Kosterbåten  21,6 kvm oklassad
1925 troligen
Halmstads SS Lottbåt 1925 är byggd i Halmstad. Längd 6,63 m. Bredd 2,28 m. Djup 1,18 m. Mätningstal 4,9 NL. 2 kojer i ruffen och 2 kojer i skansen.
År ?
Koster 21,6 kvm ägs av Nils Nilsson, Karlskrona.
1939 Koster 21,6 kvm med någon okänd rorsman vinner Sailors vandringspris.
1943 Indra, Karlskrona SS ägs av V. Borg, Karlskrona.
 
   
   
   
0000000000