Kosterbåten  20 kvm oklassad
1921
Kosterbåten 20 kvm. Längd 7,3 m. Bredd 2,8 m. Djup 1,35.
År ?

Sunnan har ägs av någon.
1943 SSF 85 Unnan, SS Fram ägs av Hilding Johansson, Göteborg.
 
   
   
   
0000000000