Kosterbåten  22 kvm oklassad
1919
Kosterbåten 22 kvm. Byggd i Karlskrona. Längd 6,0 m. Bredd 2,0 m. Djup 0,85 m.
År ?

Kosterbåten 22 kvm ägs av Hamnkaptenen i Borgholm på Öland.
- 1943 - Lisa, Lidingö SS ägs av Nils Wennerström, Lidingö.
 
   
   
   
0000000000