Kosterbåten 20 kvm oklassad
1917
Koster 20 kvm är byggd på Hjärterön. Längd 6,5 m. Bredd 2,4 m. 2 kojplatser.
1943
Koster 20 kvm Cyklon, SS Fram ägs av Gösta och Åke Lundmark, Göteborg.
 
   
   
   
   
0000000000