Kosterbåten  22 kvm oklassad
1916
Kosterbåten 22 kvm. Längd 6,0 m. Bredd 1,9 m. Djup 1,0 m.
År ?

Kosterbåten 22 kvm ägs av Huga Persson.
 - 1943 - Friskus, Malmö YK ägs av Helmer Nordin, Malmö.
 
   
   
   
0000000000