Kosterbåten  "Stormen" 27 kvm oklassad
1913
Stormen är kostruerad och byggd under Jan Jacobsson ledning på Ängholmens varv. Enligt flera uppgiftslämnare den första kravellbyggda (i ek) kostern i Sverige och med oregonpinedäck.. Längd 7,0 m. Gunterrigg. Depl. ca 3 ton.
1913 -

Stormen ägs av Ernst Gillberg.Han kan ha varit med och byggt båten.
År ? Stormen säljs av Gillberg och köps av en övermaskinist Adolf Fredrik Svensson, Kungsladugårdsgatan 10 B, möjligen sommarboende på Marstrand. Från denna tid (30-talet) finns vykort från Marstrands hamn, där Stormen ses ligga vid en boj utanför Södra Strandverket. Båten är gunterriggad med ganska kort mast och lång bom,
som har skottaljan akter om rorsman. Särskild liten sittbrunn för rorsman. “Övermaskinisten” sålde båten 19/4 1949 till
1949-04-19 Stormen säljs av Svensson till skräddarmästare Johansson. Denne med familj bodde ombord hela sommaren. “Stormen” hade då fast bryggplats på Rörö. Man hade egen brevlåda där. Johansson var händig. Han förlängde sittbrunnen och tog då bort den lilla rorsmansbrunnen.
Gunterriggen ersattes av en 7/8-dels rigg.
1959-05-29 Stormen säljs av Johansson till till två yngre män, Jerry Franzén och Per-Olof Jacobsson. Även de var mycket händiga. En ny sittbrunnsinredning byggdes mahogny, bardunsträckare tillkom liksom skotbänk i ek och mahogny. Durkar i ek. Båten i mycket gott skick.
1961- Stormen köps av bröderna Bengt och Bo Starmark. Bengt hade varit kompis med Jerry F. under värnplikten på I 17. Stormen fanns då på Arendal utanför Göteborg i närheten av Arendals Båtvarv, känt som Långedragsjullens födelseort. Båten låg sedan vid boj vid Lilla Varholmen, där Starmarkarna bodde om somrarna. Till Stormen hade man nu en trädinge
byggd av Bröderna Lindstrand (affär på Kungsportsplatsen). Många seglingar längs kusten. Glatt liv ombord. Bengt installerade begagnad skotvinschar (gåva av Jerry F.).
Vintertid upplagd på Tångudden vid Nya Varvet.
1971 Stormen ägs endast av Bo Starmark. Bo löste ut brodern Bengt Starmark och flyttade till Lysekil. Sedan blev dess uppläggningsplats på vintern först tre år på Grundsund sedan i Valbodalen i Lysekil. Ny inredning i mahogny. Nya segel. Ingen motor av något slag.
Segelyta 27 kvm. Blybarlast ungefär 300 kilo. Totalvikt cirka 3 ton. Nya kölbultar hos “Mårten på Dammen”, Orust.
2002-07-01 Stormen säljs av Bo Starmark till Bengt Lundbom. Han förbättrade mastoppen och gjorde några smärre ändringar i riggen.
Seglade mycket. Fick problem med torrsprickor på en uppläggsplats i Billdal
År ? Stormen säljs av Lundbom till Anders Magnusson i Toröd, Jörlanda. Han gjorde ett antal goda förbättringar på båten. Kappseglade på SSF regatta, där bröderna Starmark återsåg den.
År ? Stormen säljs av Magnusson till okända köpare och Stormen förföll alltmer.
2013 Stormen låg upplagd vid ett åkeri i Åkers-Berga. Den skulle skrotas till ved med grävskopa. Anders Åhman i Brattås (Kungsviken), Henån fick av en slump se båten på nätet och frapperades av de vackra linjerna i skrovet och lät en långtradare forsla Stormen till Kungsviken några få dagar före skrotningen.
2016-01-15

Stormen befinner sig inomhus i Najadvarvets tidigare lokaler på Henån i “lackfärdigt” tillstånd efter genomgripande restaurering.

All ovanstående historik kommer från Bo Starmark som bor i Lysekil idag. Det var ett långt mail. Bo Starmark har lovat att återkomma om Stormens märkliga levnad.

Följande tidigare ägare har fått samma information.
Anders Åhman, Kungsviken
Anders Magnusson, Toröd
Jerry Franzén, Göteborg
Bengt Starmark, Torslanda
Sten R. Johansson, (Sten R. är son till skräddaremästare Johansson, båtens ägare 1949 – 1959).

 
0000000000