Kosterbåten  45 kvm oklassad
1912
Kosterbåten 45 kvm är byggd på Västkusten av någon. Längd 9,0 m. Bredd 3,0 m.
År ?
Kosterbåten 45 kvm ägs av Lindqvist, Kalmar
År ? Kosterbåten 45 kvm ägs av Svensson, Borgholm.
1943 Ingrid, Kalmar SS ägs av Ernst Aldén, Kalmar.
 
   
   
0000000000