Kosterbåten  28 kvm
1890 ca
Koster 28 kvm är byggd på Västkusten. Längd över allt 6,2 m. Bredd 2,79 m. Djup 1,1 m. Hjälpmotor Archimedes. 2 kojplatser.
År ?
Svalan ägs av Fromström.
År ? Svalan ägs av Lind.
År ? Svalan ägs av K. Boman.
1943 Iris, Bällstavikens SS, ägs av Teodor Karlsson, Sundbyberg.
 
   
   
   
0000000000