Kosterbåten  K25 S39
År ?
K25 S39 Leeli vet vi inget om. Endast att nr K25 S13 bytte nr till K25 S39.
Se K25 S13
1965>
K25 S39 ägs av Karina Arvidsson.
År ? K25 S39 Leeli ägs av Inge Hansson.
   
   
   
   
   
   
   
0000000000
Föregående koster - Nästa koster - Hem