Kosterbåten  K25 S37,1
År ? K25 S37,1 Evagun ritades av Georg Ström och byggdes av Thore Larsson. Kravellbyggd i mahogny. Längd 7,5 m. Bredd 2,4 m. Partialrigg.
År ?
K25 S37,1 ägs av Stig Gustavsson.
År ? K25 S37,1 ägs av någon i Karlstad.
År ? K25 S37,1 brann upp någon gång. Det byggdes en ny båt med samma nummer K25 37,2
   
   
   
   
   
   
0000000000
Föregående koster - Nästa koster - Hem