Kosterbåten  K25 S15
1929
SS Fram Lottbåt 1929 är ritad av Hjalmar Johansson och byggd av honom också efter handlag. Klinkbyggd i ek. Längd 8,0 m. Bredd 3.0 m. Partialrigg.
År ?
SSF 3 Tärnungen, SS Fram ägs av Bröderna Otto o Fritz Fredriksson
   
1943 SSF 3 Tärnungen, SS Fram ägs av Fritz Fredriksson, Göteborg. Fritz son heter Ingemar Fredriksson och tillbringade mycken tid ombord.
 
1960 - 1996 K25 S15 Tärnungen köps av Nils Berg. !996 så skänker Nisse Berg båten till Stiftelsen SS Fram.
2014 K25 S15 Tärnungen blir K-märkt av Sjöhistoriska
Motiveringen:
Tärnungen, som är en segelbåt av kostertyp, byggdes ”efter handlag” av Hjalmar Johansson på klink. Kosterbåten är vanlig framförallt på västkusten där den kommit att bli uppskattad för goda utrymmen och stabila sjöegenskaper. Typen kan sägas vara en förädlad variant av de arbetsbåtar vars typ och egenskaper utvecklats under århundraden.

K-märkningen motiveras av att Tärnungen är i ett väl hållet och komplett originalskick. Detta exemplar byggdes som lottbåt för kostersällskapet FRAM 1929. Den har sedan dess endast haft två ägare innan den återfördes till ursprungsbeställarens museistiftelse. Båten har genomgått en försiktig renovering med originalskicket som ledstjärna. Ett tillägg från 1940-talet är en förändring av gaffelrigg till bermudarigg.

 

Nedanstående text o bild är från Sjöhistoriska.

2015 K25 S15 Tärnungen, SS Fram ägs av SS Fram Museistiftelse, Göteborg.
  SSF 3
   
   
0000000000
Föregående koster - Nästa koster - Hem